Witamy na naszej stronie

Dom Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie położony jest na wysokości 620 m n.p.m. w Beskidzie Żywieckim w Paśmie Policy. Lasy świerkowo-sosnowe rosnące na okolicznych wzniesieniach tworzą specyficzny mikroklimat charakteryzujący się dużym nasłonecznieniem, niskimi opadami, brakiem mgieł i zanieczyszczeń pyłami. Lokalizacja naszego ośrodka pozwala na łatwy dostęp do atrakcji turystycznych Małopolski – wszędzie mamy blisko. Do tego, co dała nam natura dokładamy miłą atmosferę, tworząc najmłodszym idealne warunki do wypoczynku.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną.

Młodzież w czysto ekologicznym terenie spędza czas na wycieczkach, zajęciach rekreacyjno-sportowych, uczestnicząc jednocześnie w bogatej ofercie zajęć rozwijających sprawność fizyczną i intelektualną. Organizujemy różnego rodzaju warsztaty promujące zdrowe życie, jak również prowadzimy zajęcia integracyjne, warsztaty efektywnego uczenia się, a także zajęcia profilaktyczne.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1) informuję, iż:

1.      Administratorem  danych osobowych podanych w  placówce jest Dom Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie, 34 – 236 Sidzina 602 (tel. 18-26-73-190, e-mail: sekretariat@dwd2sidzina.pl);

2.      Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni: Pan Rafał Andrzejewski

(iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel. 504976690);

3.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa;

4.      Dana osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną;

5.      Każdy posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania ich treści lub ograniczenia przetwarzania;

6.      Każdy posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację czynności/usługi, w Domu Wczasów Dziecięcych;

8.      Dane przekazywane będą wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

 

WOLNE TURNUSY:

Rok szkolny 2019/2020

KOLONIA:

22.07 – 23.08.2020r. – 65 miejsc wolnych

Rok szkolny 2020/2021

26 – 31.10.2020r – 45 miejsc wolnych

07 – 10.11.2020r. – 65 miejsc wolnych

12 – 14.11.2020r. – 20 miejsc wolnych

25 – 27.11.2020r. – 65 miejsc wolnych

30.11 – 05.12.2020r. – 45 miejsc wolnych

07 – 12.12.2020r. – 20 miejsc wolnych

27 – 31.03.2021r. – 65 miejsc wolnych

 

Informujemy, że w Domu Wczasów Dziecięcych Nr w Sidzinie Inspektorem ochrony danych (IOD) jest: 

Rafał Andrzejewski
Dane kontaktowe IOD:
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
tel: 504 976 690